Sjukgymnast/Fysioterapeut till Karolinska Universitetssjukhuset

2018-11-13

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats där du får ta del av kunskap från flera kollegor som arbetar inom olika områden. Här kan du skaffa dig en bred kunskap såväl som att djupdyka inom något specifikt. Vi är en arbetsplats som främjar utveckling och utbildning och möjlighet att så småningom skräddarsy en specialistutbildning.

 

Vi erbjuder dig som nyanställd möjligheten att ta del av vårt mentorsprogram där du får stöttning av våra erfarna kollegor. Karolinska är välorganiserat med uppstyrda stadgar och system samt väl etablerad samverkan. Som medarbetare på Karolinska Universitetsjukhuset har du frihet under ansvar att planera och lägga upp din arbetsdag.  

 

Om tjänsten

Den som drabbas av cancer påverkas av både sjukdom och behandling vilket medför inskränkningar i rörelseförmåga, funktion och livskvalitet. Arbetet består av bedömning och behandling av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar i samband med cancerkirurgi, cellgiftsbehandling eller på grund av sjukdomen.

 

Varje individs fysiska och psykiska förutsättningar ligger till grund för arbetet och vårt mål är att tillsammans med patienten nå bästa möjliga rörelsefrihet och livskvalitet.

 

Arbetet är förlagt till Patientområde (PO) hematologi och PO övre buk i Huddinge.

 

PO övre buk är ett regionalt och inom vissa delar nationellt centrum för utredning, vård och behandling av patienter med maligna och högspecialiserade benigna sjukdomar i matstrupe/magsäck, lever och pankreas med patientresultat på nationell och internationell toppnivå.

 

PO hematologi utreder och behandlar patienter från Stockholmsregionen med alla former av blodcancer och benigna hematologiska sjukdomar med patientresultat på nationell och internationell toppnivå.  

 

Vi söker

I dagsläget söker vi tre fysioterapeuter till vår verksamhet i Huddinge. Vi arbetar med tidiga interventioner, funktionsbedömningar och behandlingsinsatser i nära interprofessionellt samarbete. Handledning av studenter ingår och utvecklings-, utbildnings- och forskningsarbete utgör naturliga grundstenar i verksamheten.  

Mer information

 

Annonseringen gäller två tillsvidaretjänster och ett vikariat som påbörjas enligt överenskommelse.  

 

Kvalifikationer 

Utbildad fysioterapeut/ sjukgymnast.

 

Specialistkompetens eller pågående/planerad specialistutbildning inom respiration eller onkologi är meriterande.

 

Välkommen med din ansökan!

 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

 

I vår nya organisation på Karolinska Universitetssjukhuset är Hälsoprofessionerna en av fem funktioner. Genom att samla arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer i en gemensam funktion kan vi erbjuda högspecialiserad och innovativ vård till olika patientgrupper med samordnade patientcentrerade insatser utmed hela patientflödet. Funktion Hälsoprofessioner arbetar i vårdteam med alla patientgrupper.  

 

Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten. Inom hälsoprofessionerna jobbar nu närmare 700 personer. Funktionen är i dagsläget indelad i fem olika funktionsområden, med huvudsaklig verksamhet i Huddinge och Solna.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Fysioterapeut/Sjukgymnast hos Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Karolinska Universitetssjukhuset
-
14186 Stockholm

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Jens Westergård0701609013jens.westergard@sll.se

Till webb­ansökan 

Mer information