Fysioterapeut till poolen, Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

2019-11-07

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad.

Vill du ha ett livsviktigt arbete?

Vi söker en Fysioterapeut till poolen.

Som medarbetare i poolen tillhör du en egen självständig arbetsgrupp inom bemanningsservice.

Poolen stödjer verksamheterna vid korta/längre vakanser. Poolens uppdrag innefattar hälso-och sjukvårdsinsatser inom äldreområdet men även psykiatri- och funktionshinderverksamhet omfattas. Således arbetar du mot två förvaltningar då även Sociala omsorgsförvaltningen omfattas av bemanningspoolen. Patientgruppen är från 0 år och uppåt.

Du arbetar tvärprofessionellt i team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabiliterings- assistent och sjuksköterska. I uppdraget ingår även bedömning, träning och hjälpmedelsutprovning som en naturlig del arbetet. Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.

I yrkesrollen ingår även handledning inom din profession till patienter, anhöriga och personal. Arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdgivare.

Att bidra och delta i utveckling av verksamheten ingår som en naturlig och utvecklande del i tjänsten.

Vi söker dig som är legitimerad Fysioterapeut och som vill bli en del av vårt fantastiska team. Du har minst två års erfarenhet inom yrket. Erfarenhet och kunskap från kommunal verksamhet och hemsjukvård meriteras, likväl som erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft.

Då god teamanda genomsyrar vår yrkeskår hoppas vi hitta dig som är en genuin lagspelare. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat och framåtriktat, både i det patientnära arbetet samt med utveckling av arbetssätt och rutiner.

Vårt arbete är oerhört meningsfullt och nu söker vi dig som också vill ha ett livsviktigt arbete!

För denna tjänst behöver du ha körkort.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vi erbjuder dig:

Ett omväxlande och meningsfullt arbete.

En god teamkänsla med engagerande kollegor.

Deltagande i utveckling och professionsnätverk.

Flexibel arbetstid.

Nära teamarbete med andra yrkeskategorier.

Möjlighet till fort- och vidareutbildning.

Fri entré till kommunens badanläggningar.

Friskvårdsbidrag.

Rabatterat pris på Västtrafiks årskort.

Möjlighet att ta del av personalklubben Merkrafts aktiviteter.

Mer information

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Fysioterapeut/Sjukgymnast hos Borås Stad i Borås genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan 

Mer information